Cévní Ordinace
"mens sana in corpore sano"

 Spamed s.r.o.
Business picture

Životopisy

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.:
 • Čestný člen České angiologické společnosti, České flebologické společnosti, Slovenské angiologické společnosti a České kardiologické společnosti.
 • První vedoucí subkatedry angiologie Institutu pro další vzdělávání lékařů ve zdravotnictví.
 • Člen Čestné rady České lékařské komory.
 • V letech 1990 až 2001 primář III. interní kliniky VFN v Praze 2.
 • Atestace: z vnitřního lékařství I. stupně v r. 1966, z vnitřního lékařství II. stupně v r. 1970, z angiologie, po jejím ustanovení, v r. 2005.
 • V r. 1976 v IKEM obhájil titul kandidáta věd s angiologickou tématikou.
 • Autor angiologických kapitol v učebnicích vnitřního lékařství vydaných 1. lékařskou fakultou UK v Praze.
 • Autor 180 vědeckých prací.


MUDr. Jaroslava Svobodová:
 • jaro 2009 absolvovala stáž v Centru dermatologické angiologie (školicí pracoviště Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) pod vedením prim.MUDr.Jaroslava Strejčka CSc.
 • 2007 licence ČLK pro angiologii
 • 2006 licence ČLK pro vnitřní lékařství
 • 2006 atestace z angiologie
 • 2002 atestace 1.st. z vnitřního lékařství
 • 1999-2006 pracovala na klinikách ve VFN se zaměřením na kardiologii a angiologii.
 • 1999 promoce na 1.lékařské fakultě UK v Praze 2